Minnisrannsókn

Megindleg rannsókn

Eitt hundrað þrjátíu og fjögur börn á aldrinum níu til fjórtán ára tóku þátt í megindlegri rannsókn árið 2000 þar sem áhrif teikninga á minni var rannsakað. Samanburður var gerður á áhrifum orða sem voru skrifuð annars vegar, og hins vegar mynda sem voru teiknaðar af innihaldi orðanna, á minni. Kerfisbundin, markviss rannsókn sem ber saman áhrif teikninga og skrifaðra orða á minni hafði ekki áður verið framkvæmd þegar rannsóknin var gerð, eftir því sem best er vitað.

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að börnin mundu að jafnaði jafnmikinn fjölda skrifaðra orða og teikninga þegar þau rifjuðu upp strax eftir að þau höfðu teiknað og skrifað. Þrem vikum eftir teikninguna/skrifin mundu börnin að jafnaði tvisvar og hálfu sinnum fleiri myndir sem þau höfðu teiknað en orð sem þau höfðu skrifað. Nítján af þeim 134 börnum sem tóku þátt í rannsókninni rifjuðu upp teikningarnar og skrifuðu orðin níu vikum seinna og mundu þá að jafnaði fimm sinnum fleiri teikningar en orð sem þau höfðu skrifað. Enn í dag hefur engin rannsókn verið gerð í heiminum, svo vitað sé, á langtímaminni og teikningu sem nær yfir svo langt tímabil. 

Eigindleg rannsókn

Fimm börn sem áttu við námsvanda að etja og höfðu upplifað álag og/eða orðið fyrir áföllum tóku þátt í eigindlegri tilfellarannsókn. Grundaðri kenningu var beitt við greiningu gagnanna. Markmið rannsóknarinnar var að hanna og rannsaka listmeðferðaraðferð sem auðveldar skólanám og bætir tilfinningalega líðan barna. Minnisteikningar eru hluti af slíkri námslistmeðferð.

Í rannsókninni komu fram vísbendingar um að minnisteikning auðveldi nemendum að muna ýmsa bóknámsþætti. Rannsóknin sýndi hvernig mögulegt er að efla minni námsefnis á ýmsa vegu í gegnum minnisteikningar, svo sem stafsetningu orða, þýðingu erlendra orða og staðreynda í tengslum við til dæmis landafræði.

Minnisteikningar og listmeðferð

Til viðbótar við vísbendingar um að minnisteikningar auðveldi nemendum að muna ákveðna þætti í bóknámi kom einnig í ljós í eigindlegu tilfellarannsókninni að minnisteikningar geta aðstoðað við úrvinnslu tilfinninga og erfiðrar reynslu á sama hátt og listsköpun í listmeðferð. Kenningar og aðferðir listmeðferðar eru mikilvægar til að útskýra og skilja minnisteikningaferlið sem er sérstaklega brýnt þegar um ræðir börn sem hafa orðið fyrir áföllum og hafa takmarkaðan stuðning í lífi sínu. Teikningarnar geta fært upp á yfirborðið viðkvæmar tilfinningar og nauðsynlegt er að meðferðaraðilinn/kennarinn skilji og hafi þekkingu á myndsköpunarferlinu og mikilvægi tilfinningalegs stuðnings fyrir þann sem teiknar.