Minnisteikning

Minnisteikning er hluti af aðferðum námslistmeðferðar. Teikningin getur falið í sér eingöngu myndir en texti getur einnig tengst þeim á ýmsa vegu. Minnisteikning auðveldar einstaklingum að leggja á minnið ýmsar staðreyndir varðandi bóknámsþætti, svo sem stafsetningu, þýðingu orða og staðreyndir í tengslum við lesfög. Megindleg rannsókn Unnar Óttarsdóttur sýndi að fimm sinnum auðveldara er að jafnaði að muna teikningar en skrifuð orð yfir lengra tímabil. Til viðbótar við að auðvelda minni getur minnisteikning hjálpað til við úrvinnslu tilfinninga og erfiðrar reynslu á sama hátt og listsköpun í listmeðferð.